WELKOM BY SONSTRAAL GEMEENTE 

 

kattebak bespreek

plekbesprekings
 

Eredienste, Sondag, 22 November
(beide by die kerksentrum en aanlyn):
09:00 Erediens - Prediker: Ds. Johan Conradie

Ons aanlyn eredienste is nog steeds Sondae op YouTube en Facebook beskikbaar.

Facebook    │   YouTube