WELKOM BY NG GEMEENTE SONSTRAAL

 

Dankie

Tiendemaand Dankoffer

“God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles in oorvloed kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.” (2 Korintiërs 9:8)
Ons mikpunt vir hierdie insameling is R625 000. Ons skryf aan niemand voor wat hulle moet gee nie – maar ons vra: Kyk na die mikpunt, dink aan alles waarmee die Here jou hierdie jaar seën, bid oor wat Hy nou van jou vra – en gee dan wat jy kan. Met julle dankoffers glo ons sal die Here sorg dat ons die mikpunt bereik sodat ons bedieninge hulle werk kan doen.
Dankofferkoeverte vir jou tiende-maand dankoffer word voor die diens uitgegee en is ook by die kerkkantoor beskikbaar. Gebruik enige koevert, indien jy dit nie by die kerk kan kry nie.

Lees die volledige Dankofferbrief hier.

 14 Okt afkondigings 3

----------------------------------------------------------------

 

home cross

Is jy nuut?

Welkom aan alle nuwe intrekkers. Volg die skakel om meer uit te vind oor ons gemeente en hoe jy kan inskakel

laaiaf
Gebedsversoek

Bring gebedsversoeke onder ons aandag.