WELKOM BY NG GEMEENTE SONSTRAAL

 

Afk 5

____________________

Afk 4
____________________

Inligtingstuk oor vakante leraarspos

Inligtingstuk

____________________

KERKRAAD VERKIESING

Op 'n Kerkraadsvergadering gehou op Dinsdag,
27 November 2018 is die volgende persone verkies tot die
Kerkraad van die Gemeente:

Bid-ouderling: Charl Hambridge
Bid-ouderling: Leonard Brand
Bou-ouderling: Hoffie Retief
Bou-ouderling: Cornie Groenewald
Behoort-ouderling: Jannie Breet
Behoort-ouderling: Johan Cornelissen
Geloofsonderskeiding (ouderling): Frans Viljoen
Geloofsonderskeiding (ouderling): Marelize Vlok
Ouderling: Riaan Duvenhage
Ouderling: Jakoos Olivier
Bemarking: Mariantha Fryer

----------------------------------------------------------------

 

home cross

Is jy nuut?

Welkom aan alle nuwe intrekkers. Volg die skakel om meer uit te vind oor ons gemeente en hoe jy kan inskakel

laaiaf
Gebedsversoek

Bring gebedsversoeke onder ons aandag.