Sonstraal
Kerssangdienste
plekbesprekings

29 November om 09:00 & 19:00

Hierdie jaar sal ons oggend- en aanddienste aan Kerssang gewy word.
09:00 Die bekende Langa Marimba groep kom tree by ons op
19:00 Opvoering genaamd Elisabet, gespeel deur Petro van den Heever. Teks: Andries Cilliers
Wanneer jy jou plek bespreek, dui asseblief aan watter diens/te jy/julle gaan bywoon.