Msinga Mamas
‘n Naaldwerk projek van MathMoms

Gesamentlike projek waar drie gemeente hande vat, naamlik VGK Msinga, VGK Durbanville en NG Sonstraal.
Mediclinic met hul gemeenskapsdienste ondersteun hierdie projek finansieël. Morningstar het hul lokale aangebied vir hierdie projek, waar werklose vroue drie maal per week kom werk.
Mediclinic verskaf die materiaal, onder andere, gebruikte denims, wat dan deur hierdie vroue verwerk word to sakke wat uitgegee word aan konferensieganger landwyd.
Anna Mnisi neem leiding in Msinga onder die Msinga Mamas, waar ‘n groepie werklose vroue ook saam werk aan dieselfde projek.

Vandag was ‘n geskiedkundige dag waar almal bymekaar kon kom. Mnr Lwazi van Mediclinic, Sonja Cilliers van MathMoms, Ds Karien Muller van Morningstar, Ds en Mev Simon en Anna Mnisi van Msinga, Ds Carika Hanekom van NG Sonstraal, Dr Carien Wasserfall van Mediclinic, Wendy McCall wat MathMoms se kontrakte opstel, Annetjie Schoeman van NG Sonstraal wat in Panorama kliniek van haar vroue gekry het om te help, asook die vroue wat die naaldwerk doen het die geleentheid bygewoon.
Dr Carien Wasserfall is die sameroeper van die Msinga Mamas en dis deur haar oorspronklike betrokkendheid by Msinga Uitreike as mediese student dat die projek begin het. Die twee dames van Medikliniek wat leiding neem is Beaulah Jacobs en Corne Grobler. Die naaldwerksters wat so lekker vinnig met die masjiene werk is Lorraine, Esther, Karin en Caroline.

Dit is wonderlik hoe gemeentes wat geografies ver van mekaar geleë is, hande vat om vroue menswaardigheid te gee.