sonstraal logo

 

Jou vrygewigheid maak 'n verskil!

 

Jy kan op die meer tradisionele manier gee in die vorm van Sondag kollekte in die kerk.
Ons maak dit ook vir jou moontlik om aanlyn betalings te maak.

Gebruik een van die volgende maniere:

BANKBESONDERHEDE

NG Gemeente Sonstraal
ABSA – Durbanville
Rek. Nr.: 1410580329 
Takkode 334-810

Gebruik asseblief 'n kernwoord
(bv. maandelikse dankoffer, basaar, ens.)
en jou naam as verwysing

 Herhaalde afk 1