« Terug na Kalender

Doopkategese

Dinsdag, 24 April 2018

19:00
Kerksentrum

 

Die Christelike doop is gewortel in Jesus van Nasaret se bediening, dood en opstanding. Die doop maak ons een met Christus, die gekruisigde en opgestane Here.  Dit gee ons toegang tot die nuwe verbond tussen God en sy mense. Die doop is ’n gawe van God.  Dit word bedien in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die doop is die teken van die nuwe lewe wat ons deur Jesus Christus ontvang. Dit maak ons een met Christus en een met al Christus se mense. 

Ons glo dat deur die doop:

Ons nooi ouers wat hulle kinders wil laat doop om die kerkkantoor te skakel vir inskrywings vir die doopkategese kursus.

Volwassenes wat nog nooit die doop ontvang het nie, is welkom.