BANKBESONDERHEDE

NG Gemeente Sonstraal
ABSA – Durbanville
Rek. Nr.: 1410580329
Takkode 334-810

Gebruik asseblief 'n kernwoord (bv. maandelikse dankoffer, basaar, ens.) en jou naam as verwysing

SNAPSCAN-kode

WCSC5059