Aktuele sakeOns gebruik hierdie area vir sake wat huidiglik die onderwerp van gesprek is.
Let wel dat daar briewe, asook audio opnames gedeel word. Sien die skakels aan die einde van die die onderwerp om na hierdie opnames te luister.Selfdegeslaggesprek

Die hart van die kerkraad se besluit
(Lees die volle dokument deur op die skakel hier bo te kliek.)

  • Ons is 'n inklusiewe en liefdevolle gemeente waar daar ruimte is vir verskillende oortuigings oor die saak van selfdegeslagverhoudings.
  • Ons aanvaar mekaar op grond van ons geloof in Christus as lede van die liggaam van Christus ongeag ons seksuele oriëntasie.
  • Vir alle verhoudings, ongeag seksuele oriëntasie, geld dieselfde Skriftuurlike eis van liefde en trou.
  • Ons glo God seën ook selfdegeslagverhoudings van liefde en trou en daarom mag dit ook deur ons leraars en in ons kerkgebou ingeseën word.

 play2 Luister na die gesprek wat op 4 Desember 2016 by die kerksentrum plaasgevind het - kliek hier.