ATTIE VAN WYK KUNSKLASSE


Die Attie van Wyk Kunsklasse se doelwit is om handvaardigheid en kuns te bevorder onder minderbevoorregte kinders. Ons wil die kinders leer dat ’n mens skeppend kan wees met bykans enige materiaal. Ons aanslag is informeel en gaan grotendeels ook oor omgee en aanraking. Die bediening se behoefte is enige kunsmateriaal, bv. papier, gom en verf. Ons maak ook baie van herwinbare materiaal gebruik. Ons het ook altyd ’n behoefte aan nog vrywilligers.

Leier / koördineerder: Linda Grebe - 021 976 2745.
Hulp-leier: Christa Espost.