TAFELKUIER

Tafelkuier is ’n kuiertyd vir ons gemeente. ’n Tyd waarin ons informeel kuier oor twee of drie lewensvrae; en saam luister na die Bybel… Die klem val nie soseer op wat ons dóén nie, maar op die sáám: dit is ’n tyd om saam te wees. Dit is hoekom ons dit Tafelkuier noem.

Ons het deesdae min tyd om sommer net saam te wees. Ons hardloop rond; kom nie by mekaar uit nie; ken mekaar dikwels nie; en as ons bymekaar uitkom, is dit dikwels met die een of ander doel om iets gedoen te kry. Ons skeep saamweestyd af – en tog het alle verhoudinge dit nodig om bymekaar te wees.

Elke Tafelkuier is oop vir al ons lidmate. Jy kan enige Woensdagaand wanneer dit op die kalender aangedui is van 19:00 tot 20:00 inval. Ons predikante nooi persoonlik spesifieke blokke uit. Dit word opgevolg deur ’n sms waarop mense dan kan bevestig. Ons wil toenemend ’n gemeente word waar mense die wonder beleef om saam te wees.

Jy is ook ’n genooide – ons hoop om jou gou by ’n Tafelkuier raak te loop!