Sonstraal Gemeente Logo cropped3

Die kerkraad het deur die loop van 2019 opnuut gedink oor die roeping wat
die Here vir Sonstraal in ons tyd en konteks het. Ons het weer in verwondering
gestaan voor die Here en die diep, tydlose waarhede van die Evangelie. Dit is
hierdie kosbare verhouding met die Here, met mekaar en die wêreld waarin
ons leef waaroor dit vir ons gaan – en dit wil ons nuut en vars kommunikeer.
Almal moet weet waarom ons hier is en wat vir ons belangrik is.

Kliek hier om meer te lees oor ons nuwe baadjie.

#Leefomtedien